Estetyczny Radykalny Ruch Oporu Symbolistycznego

Manifest Artystyczny

Manifest ErroS

My, artyści Estetycznego Radykalnego Ruchu Oporu Symbolistycznego ogłaszamy światu nasze istnienie i obraną drogę, poprzez tekst niniejszego manifestu:

1.    Sztuka jest nadrzędnym celem życia artysty.

2.    Sztuką jest tworzenie, niszczenie i przekształcanie natury i ducha, zgodnie z zasadami estetycznymi, w celu wykreowania doskonalszych i wyższych form przekazu artystycznego.

3.    Celem sztuki jest wywołanie ekstazy i zachwycenia. Każde dzieło powinno stanowić ładunek wybuchowy, który, poprzez eksplozję uniesienia, otwiera ducha odbiorcy na komunię z wszechświatem. Sztuka, która nie wzrusza, nie jest sztuką.

4.    Uczestniczący w tym procesie twórca nie może być w żaden sposób ograniczany czy kontrolowany przez inną jednostkę lub odgórnie narzucone założenia estetyczne. Artysta odpowiedzialny jest jedynie przed sobą i wszechświatem, który jedynie rozliczy go z efektów jego działań.

5.    Pragniemy infekować innych za pomocą naszych dzieł, wzruszać i rozpalać wyobraźnię oraz ukazywać nowe horyzonty estetyczne i możliwości twórcze.

6.    Wierzymy w natchnienie i uznajemy jego naczelną rolę w procesie twórczym.

7.    Uznajemy, iż symbole stanowią tajemny język, którym posługuje się nasz duch, aby skomunikować się z jaźnią. Ta tajemna mowa jest w sposób naturalny zrozumiała dla każdej duszy i wywiera na nią wpływ, nawet jeśli odbiorca nie jest tego do końca świadomy.

8.    Nie wstydzimy się własnej duchowości, wrażliwości i szaleństwa, lecz czynimy z nich broń w walce z zalewem tandety i popkultury.

9.    Wszelka działalność oparta jedynie na intelektualnych założeniach, wstydząca się własnych wzruszeń i określająca się mianem sztuki nie jest dowodem talentu, lecz duchowej impotencji.

10.    Uznajemy, że gmach sztuki współczesnej w znakomitej większości zbudowany jest z pomalowanych na kolorowo śmieci. Czas już dokonać recyklingu i wyzwolić się z jego męczącej obecności.

11.    Stare formy sztuki są tak samo dobre jak nowe. Ci, którzy nie umieją wypowiadać się za ich pomocą dowodzą własnego braku kompetencji twórczych. Prawdziwy artysta nie może być ograniczany przez tego rodzaju miernoty. Prawdziwy artysta ma prawo wybierać formę i treść swych komunikatów, w sposób zgodny ze sobą, tak długo, jak tylko pozwalają mu one realizować swą wizję twórczą.

12.    Nie szukamy osobistej sławy czy poklasku. Nie chcemy być zrozumiani dla mas. Odrzucamy dążenie do zabawiania tłumów. Prawdziwa sztuka jest trudna i trudne dzieła pragniemy tworzyć.

13.    Jesteśmy Estetycznym Ruchem Oporu. Jesteśmy przygotowani do walki. Każdy kto nas krytykuje, traci jedynie własny czas i energię. Ci, którzy nas atakują, dowodzą jedynie potrzeby naszego istnienia i umacnia nas w przekonaniu o słuszności wybranej drogi.

26 odwiedzających teraz
0 gości, 26 bots, 0 członków
Cały czas: 155 o godz. 01-21-2022 02:02 pm
Najwięcej dzisiaj: 30 o godz. 05:45 am
Ten miesiąc: 55 o godz. 08-06-2022 10:06 pm
Ten rok: 155 o godz. 01-21-2022 02:02 pm